Les “Okupacions” d’habitatges, un repte per abordar a Cornellà

El darrer Ple de Cornellà aprovà una moció sobre l’ocupació d’habitatges promoguda pel govern del PSC i amb el suport de Ciutadans. És innegable que existeix una problemàtica amb els pisos “okupats” però no creiem que la proposta aprovada sigui la millor manera de resoldre-la. La moció aprovada no permet l’anàlisi de les situacions d’ocupació d’habitatges valorant qui són les persones que “okupen” i de qui és l’habitatge que s’ha “okupat”. 
En aquests moments, abans de promoure els desnonaments, s’ha de poder fer una revisió cas per cas per poder conèixer tant la situació de les persones ocupants com dels propietaris del pis que estava buit per l’altra. És clau saber si les famílies que “okupen” viuen una situació de pobresa o no, i si el pis que ocupen és propietat d’una altra família treballadora de Cornellà o dels Bancs, les Caixes, o els Fons voltors.
ICV-EUiA volem creure que la proposta del PSC volia lluitar contra les màfies i els problemes de convivència que hi ha darrera d’algunes “okupacions” a Cornellà però creiem que no ho resol. Ni a la moció ni a la modificació legal que es proposa es parla d’actuar contra les màfies i només es posa el focus en les víctimes d’aquestes. Per això ICV-EUiA vàrem votar en contra de la proposta del PSC.
No podem perdre de vista que entre 2008 i 2017 milers de persones van perdre els seu habitatge i que moltes d’elles necessiten una solució habitacional alternativa. Com no existeix una política pública suficientment potent, és normal que algunes acabin abocades a les ocupacions, donant sovint un ús social als habitatges buits. No oblidem que tenim moltes famílies sense habitatge, i, a la vegada, milers d’habitatges buits. Espanya és l’Estat d’Europa que més habitatge buit acumula de bancs i d’immobiliàries i que té menys parc públic de lloguer. No podem acceptar allò de “Gente sin pisos i pisos sin gente”.
La suspensió de part de la llei 24/2015 ha generat desprotecció a les famílies i ha exonerat als grans tenidors de la seva responsabilitat social com a part generadora del problema. Aquells que van desnonar milers de famílies i que ara tenen milers d’habitatges buits s’han rentat les mans.
Per altra banda, ni la llei 24/2015, ni l’actual llei 4/2016 aborden l’ocupació irregular d’habitatges. Malauradament, com no hi ha una solució fàcil ni es preveu que l’Estat i/o la Generalitat la donin en un futur immediat, som els ajuntaments els qui hem d'afrontar els conflictes i els problemes socials que hi ha darrera de l’ocupació. És cert que darrerament a Cornellà ens trobem amb l’actuació de màfies que s’aprofiten de persones i famílies per facilitar-los l’accés a pisos buits, però també ho és que hi ha centenars de famílies demanant habitatges d’emergència social.
Som conscients dels problemes de convivència que representen algunes ocupacions en determinades comunitats de veïns i l’Ajuntament ha d’ajudar-les tant com pugui. Però també generen conflictes els pisos buits dels bancs “rescatats” amb diners públics que no paguen els rebuts de comunitat.
En qualsevol cas, el gran problema és que mentre no es garanteixi el dret a l’habitatge de forma efectiva, es continuaran donant aquestes situacions de conflicte. Necessitem més habitatge social ja!

Moció pisos ocupats | Intervenció ICV-EUiA Cornellà

Comentaris