Menús escolars més saludables, ecològics i de proximitat

La preocupació per la nostra alimentació i en especial per la dels nostres infants s’ha incrementat a la nostra societat. Prova d’això és que en el darrer Ple Municipal es portés a debat una proposta de C’s per a eliminar el peix panga de la dieta escolar dels centres educatius de Cornellà. Una proposta que ICV-EUiA considerem insuficient i que vàrem ampliar amb un seguit d’esmenes per portar el debat més enllà de l’alarma social creada per l’ús del Panga. No té gaire sentit debatre de forma aïllada del Panga els seu valor nutricional i el seu impacte ecològic, és més oportú establir un debat més global sobre els productes inclosos als menús escolars.

La nostra proposta és apostar pel foment de menús escolars més saludables, educatius, ecològics i de proximitat. Valorant el treball que fan les associacions de mares i pares d’alumnes, creiem que Ajuntament i Escoles podem fer moltes coses per definir encara més el que es menja als menjadors escolars. Som conscients però que la competència reguladora recau en la Generalitat de Catalunya. De fet, ICV-EUiA va proposar al Parlament l’any 2014 una Llei de Menjadors Escolars (rebutjada per CiU i ERC) per garantir l’accés de tots els infants a una dieta saludable basada en criteris ecològics i de proximitat. Per nosaltres L’Escola Pública hauria de tenir també un marcat caràcter estratègic a l’hora de detectar i aprofundir en aspectes de prevenció de la malnutrició i/o desnutrició infantil, i queda camí per recórrer.

A grans trets les nostres propostes per Cornellà, acceptades per la majoria de Grups i que donaran pas a una nova moció, consisteixen en promoure un pla de transició dels menús escolars cap a uns menús saludables i ecològics amb major pes dels productes de proximitat (Per exemple del Parc Agrari). Proposem establir una major col·laboració de l’Ajuntament amb AMPA’s i direccions escolars i alhora comptar amb l’assessorament i l’auditoria d’entitats expertes en menús saludables i ecològics. També plantegem anar més enllà de l’escola i establir de forma la realització de jornades i tallers de conscienciació sobre el menjar saludable, ecològic i de proximitat així com el malbaratament alimentari i el consum responsable. Veurem com avança la cosa.


Per acabar, unes dades i uns enllaços:
Algunos datos sobre alimentación escolar en España:
  • Unos 666.300 alumnos de Educación Infantil (36,2%) y casi 806.000 estudiantes (el 27,7%) de Primaria comieron en el comedor del colegio en el curso 2014-15, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Educación, en los que no se incluye la Comunidad Valenciana.
  • El 61% de los centros disponen de un servicio de comedor subcontratado con una empresa externa, según datos del Ministerio de Sanidad
  • En los menús escolares, según un estudio que analizó 50 comedores, el primer plato más común son las pastas y arroces hervidos (22%), seguidos de sopas y caldos (20%), de legumbres guisadas (16%) y pastas y arroces guisados (10%). Entre los segundos platos, destacan la carne (39%), embutidos (16%) y alimentos preparados (10%). Los fritos suponen el 56%.
  • Según otro estudio sobre comedores en la Comunidad de Madrid, se sirve verdura sólo 1,37 veces por semana, frente a las 4,03 veces de las legumbres o las 1,96 de los cereales. Por su parte, las carnes se servían 2,61 veces por semanas, el pescado 1,73 veces, los embutidos 1,36 veces y los huevos, 1,12.
  • El suministro local es una excepción: tan sólo el 22,7% de la carne, el 8,8% de las verduras y hortalizas, y el 2,4% fruta se adquiere a productores primarios, mientras que la compra a mayoristas es del 61,8%, 74,4% y del 78,2% respectivamente.
  • Se despilfarra mucha comida: entre 60 y 100 gramos por comensal y comida, según el Ministerio de Agricultura. El volumen total de desperdicio en comedores escolares en enseñanza primaria en España es superior a los 10 millones de kilos al año.

Proposta ICV-EUiA a Parlament sobre Menjadors i debat

Justícia Alimentària
http://vsf.org.es/quienes-somos

Recursos Generalitat

Ofertes de Menjadors Escolars
Ziga Zaga:

Pastinaca

Articles d'interès

Comentaris