Clàusules sòl i més professionals a l’Ajuntament

Al darrer Ple el nostre grup va promoure l’aprovació de dues mocions. Una moció per demanar que l’Ajuntament pugui convocar ocupació pública el 2017 i una altra perquè s’assessori a les persones víctimes de les hipoteques amb clàusules abusives. Ambdues mocions tenen un denominador comú. Avui l’Ajuntament de Cornellà, com la resta d’ajuntaments, ha de poder prestar els serveis que la ciutadania li demanda. Ha de poder adaptar-se a les noves necessitats de la nostra ciutat i garantir uns bons serveis municipals. I ho ha de poder fer sense que el govern central posi limitacions econòmiques absurdes i sense que els Govern de Catalunya el deixi desemparat. Uns perquè no ens deixen i els altres perquè no paguen estan ofegant al món local. 

La reducció del sector públic i el creixement del mercat lliure com a remei per sortir de la crisi no ha servit. No han pujat els sous i la nova feina és molt pitjor que l’anterior. Ara, l’Administració Pública és més prima, si. Moltes de les persones que hi treballaven han perdut la feina. De 2011 a 2015 es van destruir 140.000 llocs de treball a l’administració i es van reduir en més del 15%  els sous públics. S’han desmuntat, externalitzat o privatitzat centenars de consorcis, d’empreses, de programes i projectes públics innovadors i socialment necessaris. S’ha aconseguit que diners públics acabin en mans d’empreses privades per oferir serveis iguals o pitjors.

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies plantejava fa uns dies que les restriccions en l’Oferta Pública d’Ocupació que s’han fet amb la Llei de pressupostos de l’Estat des de 2012 estan posant en seriós risc la prestació dels serveis municipals. La neteja, la seguretat o la mobilitat s’estan veient afectats per aquesta famosa “taxa de reposició” que marca l’Estat. I això que els Ajuntaments han generat un superàvit pel 2016 proper als 5.000 milions d’euros. A Cornellà exigim que desaparegui aquesta clàusula. Hem de poder substituir i contractar professionals.

Però, què farà el nou govern del PP i el tripartit parlamentari que li dona suport? Utilitzaran els 5.000 milions de superàvit municipal també per rescatar Bancs, Constructores i Concessionàries d’Autopistes? Aplicaran la sentència europea sobre hipoteques amb clàusules sòl? Què diran els gurús de l’economia que han mirat amb lupa la despesa social però que no han tingut inconvenient en utilitzar 60.000 milions de diners públics per rescatar entitats amb gestió privada ineficient? 

Han estat els tribunals i no els governs qui ha desmuntat un sistema hipotecari abusiu, opac i pervers. El Reial Decret aprovat el 20 de gener pel Consell de Ministres és insuficient. Les persones afectades per les clàusules sòl han de recuperar tots els seus diners, de forma retroactiva, sense quitances, amb els interessos que corresponen, en el menor temps possible i d'ofici. Necessitem una legislació que garanteixi drets i posi fi a les pràctiques fraudulentes que hem sofert durant anys.
Mentrestant, és molt important l’acord que fa que a Cornellà tinguem una oficina municipal per assessorar les persones afectades. Per això és molt important que l’Ajuntament pugui contractar més professionals per tenir millors serveis públics.

https://www.diba.cat/web/entesa/-/la-defensa-de-les-persones-afectades-per-les-clausules-sol-va-ser-aprovada-al-darrer-ple-de-la-diputacio-de-barcelona
https://www.youtube.com/watch?v=f-Vs-bEYQek

Comentaris