Un nou Acord Social pel Rescat Social

El passat mes de setembre ICV-EUiA vàrem ser una més de les desenes d’organitzacions signants del nou Acord Social contra la crisi de Cornellà. El vàrem signar per diversos motius, que tot seguit enumerarem, tot i que també cal deixar clar que com en tot document acordat amb tanta gent hi ha discrepàncies i hi detectem mancances importants.

En primer lloc, cal tenir clar que l’Acord Social és una oportunitat de treball i d’anàlisi conjunt de la realitat de Cornellà, ja que aplega a una mateixa taula un nombre important d’entitats de la nostra ciutat que en els seus diversos àmbits d’acció, realitzen un treball molt important en contra dels processos d’exclusió social.

En segon lloc, en un moment d’incerteses i canvis socials com l’actual és imprescindible que l’acció dels govern s’acompanyi del treball que es realitza de portes enfora de l’Ajuntament i de la resta d’institucions. És més necessari que mai que l’actuació de les Administracions s’inscriguin en un marc de corresponsabilitat. l’Acord Social ha estat a Cornellà la millor excusa dels darrers anys per fer que un govern històricament força tancat en si mateix faciliti una aproximació conjunta a allò que està passant a la ciutat.

I per últim, l’Acord Social ha de ser una eina sobretot pel Rescat Social, per obligar-nos a tots i a totes a fer un esforç per posar damunt la taula les nostres propostes per ajudar a la gent que pitjor ho passa a Cornellà. Per generar oportunitats per poder sortir de pobresa i de la precarietat a qui més la pateix. La suma de visions ha de fer sorgir de l’Acord Social no només les accions acordades per a la transformació social, sinó també una lectura compartida de les dinàmiques socioeconòmiques de la ciutat. 

Aquestes tres raons no amaguen alguns aspectes amb els que no podem estar d’acord. Per exemple no entenem la manca d’una avaluació compartida de les accions realitzades a les darreres edicions de l’ Acord Social, o haver aconseguit major participació. També necessitaríem l’existència d’elements que permetin fer un seguiment de les accions plasmades al document. Però, en qualsevol cas, són qüestions subsanables amb temps i voluntat política.

Entenem que la ciutat necessita aquests espais de diàleg i que no participar-hi, o fer campanyes paral·leles qüestionant d’arrel l’acord, no ajuda a la consecució d’un dels grans objectius de l’esquerra: l’acció col·lectiva com a eina de transformació social. Cal mullar-se amb propostes pel Rescat Social i necessitem que tothom s’hi posi. Sincerament, la majoria de propostes que fan les organitzacions d’esquerres que no signen l’Acord Social tenen cabuda en el text o ja hi són amb d’altres redactats (el 85%), i les que no hi caben és perquè no són competència municipal o no es poden assumir només des de Cornellà. Fem un esforç?

Ens impliquem en un Acord Social que ajudi al Rescat Social? Nosaltres creiem que cal fer-ho


Comentaris