Què pensem de la situació de la Policia Local?

En els darrers dies està tornant a sorgir una petita polèmica a les xarxes, no se dir si al carrer també, entorn de la situació que es viu a la Policia Local de Cornellà. Com és una polèmica que va arribar al Ple Municipal fa uns mesos i crec que val la pena recordar quina és la nostra posició. 
El grup municipal de Ciutadans va presentar en al Ple de l’Ajuntament de Cornellà una moció amb una sèrie de propostes per a millorar les condicions dels agents de la Guàrdia Urbana de Cornellà. El meu company i regidor d’ICV-EUiA Sergio Gómez va explicar que es compartien algunes qüestions d’aquella moció com ara la reivindicació de la baixa remuneració dels agents de la Guàrdia Urbana, un aspecte que afecta a tots els treballadors i treballadores municipals i que sempre hem reivindicat. Cornellà té superàvit alguns anys gràcies a pagar poc al seu personal.
En aquell Ple municipal vàrem recordar una moció presentada el mandat passat per ICV-EUiA per revisar tant els nivells i categories laborals de la guàrdia urbana com per crear la segona activitat i demanar a l’Estat la possibilitat de prejubiliació als 60 anys dels membres de la Policia Local. Per altra banda també vàrem argumentar que algunes de les qüestions que es plantegen a la moció de Ciutadans no s’haurien de regular en paral·lel a la negociació del conveni col·lectiu que els representants dels treballadors municipals mantenen amb l’Ajuntament. ICV-EUiA considera que si aquestes negociacions no es tanquessin en acord entre el consistori i els representants del treballadors, llavors si que seria el moment d’intervenir des del ple; ara no és el moment de fer un debat polític al Ple sobre les condicions salarials d’un grup de treballadors municipals mentre es negocia el conveni col.lectiu del conjunt de treballadors locals. No volem un conveni laboral paral.lel per la guàrdia urbana i ens sobta no només que Ciutadans ho defensi sinó que algunes forces d'esquerres com ERC i CEC-CpC també el defensin. Tot sigui per desgastar al govern municipal suposo.
ICV-EUiA també defensem que és important incorporar algunes de les propostes de la moció com ara estudiar la reubicació de les instal·lacions (actualment obsoletes), valorar la creació de la segona activitat per aquells agents de la policia local que es van envellint, o establir un pla de formació continua en el marc d’un conveni amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Per aquests motius Grup Municipal d’ICV-EUiA va donar suport a l’esmena presentada per l’equip de govern (PSC) que centrava la moció en un únic acord per fixar en el termini d’un mes una comissió informativa on es presentarà la memòria de l’any 2015 de la Guàrdia Urbana i on s’analitzaran amb el màxim de dades possibles els punts sol·licitats en la moció original presentada per Ciutadans.

Cal un millor conveni col.lectiu a l'Ajuntament de Cornellà, i considerem que en aquest conevni cal analitzar les condicions de treball de les persones que treballen a l'Ajuntament cal analitzar-les i millorar-les, i evidentment també les de la Policia Local. És un dels reptes d'aquest curs.

Comentaris