Per què la Cultura és clau per Cornellà?

El Ple de Maig de Cornellà va debatre la proposta d’elaborar un Pla Estratègic de Cultura a Cornellà. En la meva intervenció vaig recordar que aquesta proposta, més enllà del que uns i atres diguin a les xarxes, té el seu origen en una moció que el Partit Popular de Cornellà va posar damunt la taula en el Ple del mes d’Abril. És just reconèixer-ho i també ho és recordar que a aquesta moció del PP ICV-EUiA va ser l’únic grup d el aoposició que hi va fer esmenes, moltes esmenes, i que es va retirar amb el compromís de fer un acord plenari de consens.
En la mateixa intervenció de maig també vaig recordar que tant en els tres darrers programes electorals, com en les intervencions dels representants d’ICV-EUiA en els Plenaris Municipals i els Consells de Cultura de la ciutat sempre hem eivindicat la necessitat de fer de l’accés a la cultura un element vertebrador de la ciutat, un eix estratègic de treball de Cornellà, millorant alhora la vinculació entre Educació i Cultura. Cal planificar els serveis i programes culturals i educatius, dins d’un marc de consens polític i social, i aquesta planificació ha de servir per detectar les necessitats cultural de la ciutat i també per plasmar els seus objectius de ciutat a mig i llarg termini.
Des del grup de l’Esquerra Plural creiem que l’elaboració del Pla no ha de recaure exclusivament en mans dels tècnics del departament de cultura ni només ha de ser un procés participatiu amb les entitats i “persones de la cultura de Cornellà”. Creiem que cal recolzament extern que aporti una altra visió en l’anàlisi de les mancances i les oportunitats. Cornellà no està aïllada del món!.
Per altra banda, ICV-EUiA no volem un procés amb els objectius i accions prefixats i que alhora ni creiem que s’hagi de centrar el Pla Estratègic de Cultura en donar suport a una indefinida “Indústria Cultural” com defensava el PP, ni tampoc que s’hagi d’eliminar tota referència a que l’activitat cultural també pot  generar activitat econòmica i ocupació com defensava CEC-CPC. Estem d’acord en que la cultura s’ha d’entendre com a eina de cohesió social i emancipació però entenem també que l’activitat cultural pot generar també oportunitats laborals i una certa dinamització econòmica que no s’ha de menystenir, la producció cultural ha de ser un factor d’innovació i de desenvolupament de la indústria i l’estructura econòmica, i pot ser element distintiu i de marca de la nostra ciutat. Per exemple; tenim eines per aprofitar com el Citilab, els Festivals de Pallassos i Flamenc, o el Concurs de Còmic i espai per desenvolupar com Can Bagaria.
La nostra proposta és que la ciutat ha de consolidar una oferta cultural estable, plural i de qualitat, on es prioritzi la formació de la ciutadania, impulsant les seves capacitats de creació i innovació, a partir d’una nova planificació de les infraestructures, equipaments, programes i serveis culturals que Cornellà necessita i mereix. Això pensem i això defensarem a l'Ajuntament i on ens deixin fer-ho.


Comentaris