El dret a l’habitatge de nou protagonista al Ple Muncipal de Novembre


En el passat ple el grup d’Esquerra Plural (ICV-EUiA), ERC i CeC-Crida vàrem portar al Ple de novembre una moció, consensuada amb la PAH, que compromet l’Ajuntament a recolzar i fer efectiu el Dret a un habitatge digne i que dona un pas important, per denunciar l’actual legislació hipotecaria a l’Estat espanyol, principal responsable de les més de 500.000 execucions hipotecàries que s’han dut a terme a tot l’Estat des que va començar la crisi l’any 2007, i de la que Cornellà no ha quedat al marge.
Gràcies a la PAH de Cornellà (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) i del consens dels grups d’esquerres, el dret a l’habitatge va tornar a ser un dels indiscutibles protagonistes al Ple del 26 de novembre a Cornellà.
http://afectadosporlahipoteca.com/2013/12/17/informe-emergencia-habitacional/
Després que el mandat passat s’aprovessin mocions reclamant la cessió d’habitatges del SAREB per lloguer Social, la sanció als Bancs que acumulen habitatges buits o la no col.laboració municipal en els desnonaments, i de que ICV-EUiA aconseguíssim incloure al pressupost un increment de 165.000€ pel Fons de Lloguer Social de l’Ajuntament, la nova moció presentada va permetre debatre àmpliament sobre la política residencial i el dret a l’habitatge a la ciutat. La gent de Cornellà segueix patint per mantenir el seu habitatge habitual, no ho oblidem.
La moció aprovada reclama una nova Llei Reguladora del Dret a l’Habitatge, que entre d’altres coses vol aconseguir:
1.       Modificar de la Llei Hipotecària i d’enjudiciament Civil, per permetre la dació en pagament retroactiva i la condonació del deute.
2.       Promoure una nova regulació del mercat de lloguer més protectora amb els llogaters.
3.       Garantir, mitjançant una nova regulació sancionadora, que les grans entitats propietaris d’habitatge garanteixin a les famílies poder mantenir els seus habitatges en règim de lloguer social.
4.       Mobilitzar els habitatges buits per crear un gran parc d’habitatge social i crear un Observatori de l’habitatge a nivell estatal.
Per altra banda, la moció també planteja un conjunt de mesures per fer complir la Llei Catalana 24/2015 sobre mesures urgents sobre l’emergència habitacional i la pobresa energètica que és conseqüència de la ILP promoguda per la PAH, Aliança contra la pobresa energètica i l’Observatori DESC, a qui l’Ajuntament va donar suport gràcies a una moció d’ICV-EUiA. Per això, ara l’Ajuntament ha de treballar, entre d’altres coses, per:
1.       Arribar a acords amb les empreses subministradores per evitar el tall de subministres a les unitats familiars en situació de vulnerabilitat. Aplicant les sancions pertinents a les empreses que no compleixin amb aquest punt.
2.       Complir el reglament sancionador que preveu la llei, per mobilitzar els habitatges considerats buits existents al territori.
3.       Garantir el reallotjament d’aquelles persones en situació d’exclusió residencial i ajuts contra la pobresa energètica
Amb tot això tenim més eines per garantir que Cornellà és una ciutat lliure de Desnonament, on ningú es queda sense habitatge o viure.

La moció sencera aquí: http://www.iniciativa.cat/sites/default/files/attachments/mocio_02_grups.pdfComentaris