Propostes pel Pressupost de Cornellà 2016

El debat i l’aprovació del projecte de Pressupost i Ordenances fiscals de l’Ajuntament pel 20016 i la reedició de l’Acord Social són els primers moments del mandat municipal 2015-2019 on es pot plantejar noves propostes per Cornellà. ICV-EUiA-L’Esquerra Plural, en la seva vocació d’oposició constructiva, hem fet arribar al govern municipal i a la resta de Grups Municipals un conjunt de propostes perquè quedin reflectides al Pressupost 2016, les Ordenances i l’Acord Social.
Totes les propostes són aplicables i es basen en el Programa municipal presentat a les Eleccions Municipals 2015, i en les aportacions que contínuament ens fan entitats, col·lectius i persones individuals de Cornellà. Volem prioritzar els Drets socials, la lluita contra la pobresa i el rescat social, l’accés de tothom als serveis públics, la dignificació i millora dels espais públics i naturals de la nostra ciutat, i la millora de la gestió municipal, la participació i la transparència.
Algunes de les propostes que s’han incorporat inicialment al  Pressupost 2016 són:
 1. Increment en 165.000€ del Fons d’Habitatge de lloguer Social per arribar a 900.000€ i incorporar-hi els habitatges provinents de la SAREB i de promocions d’administracions supramunicipals fetes amb cessió de sòl municipal. 
 2. Creació d’un reglament d'ajuts socials, incrementar els ajuts a la Infància en 100.000€ per arribar a 436.200€ i cobrir la de menjador i activitats extraescolars i d’estiu, i Incrementar 10.000€ per Beques d’Escola d’Educació Especial Virolai.
 3. Destinar als Plans d’Ocupació pactats en l’Acord Social 1.500.000€ per oferir 280 plans d’Ocupació propis i destinar 25 per l’acompanyament gent gran que viu sola i l’educació de carrer i la mediació comunitària.
 4. Ampliar l’ajuda municipal quota zero a les empreses recollint el suport a la contractació de persones aturades de Cornellà.
 5. Creació d’un fons de 150.000€ per donar suport a noves activitats econòmiques que fomentin autoocupació i cooperativisme.
 6. Incrementar en 80.000€ per arribar a un pressupost inicial de 591.445 per ajudes a Adults/Famílies i cobrir drets bàsics i pobresa energètica. Subvenció dels impostos municipals a aquelles persones amb pitjor situació econòmica.
 7. Incrementar el programa de prevenció de Pobresa Energètica en un 30% i creació d’un òrgan per atendre pobresa energètica en el seu conjunt: rehabilitació d’habitatges, amb ajuts a la reforma i adaptació dels domicilis de la gent gran o famílies en situació de pobresa.
 8. Incrementar en 20.000€ el suport a projectes de reutilització i socialització de llibres escolars.
 9. Incorporar la Tarifació Social en els serveis educatius municipals pels proper curs escolar per permetre l’assistència dels nens i nenes de famílies amb menys recursos.
 10. Incrementar un 20% els projectes de Cooperació Internacional, vistes les crisis dels darrers mesos com la dels Refugiats a Europa o de les inundacions al Sàhara.
 11. Incrementar les Inversions en 8 milions d’Euros al Pla de millora d’Equipaments Municipals, Escoles i Centres Esportius. Realitzar un Pla d’Eficiència energètica i d’ampliació de les zones WIFI.
 12. Revisió de la xarxa de carril bici, Creació de la figura dels Agents d’Estalvi Energètic i Creació de rutes escolars i millora dels parcs infantils.
 13. Creació del Centre d’interpretació de la Història Local i conservació i protecció del patrimoni.
 14. Rellançar la participació ciutadana analitzant el funcionament dels consells de participació, proposant un mecanisme de major proximitat.
 15. Increment del programa de sensibilització contra violència masclista i incorporació de clàusules socials i de gènere a la contractació pública.

Totes les propostes van ser aprovades pel Govern Municipal. Per altra banda, cal dir, que tot hi que aquestes propostes no van comptar amb el vot favorable de la resta de grups de l’Oposició (CEC-CPC, ERC, C’s i PP) restem oberts a poder donar suport a les al.legacions que ells o la resta d’entitats puguin presentar en la tramitació definitiva del pressupost.


Comentaris