Garantia +55 com a mínim!


Us adjunto transcripció de la meva intervenció com a Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, Ple Municipal Cornellà de Setembre de 2015. (http://www.cornella.cat/files/contenidos/actes%20ple/2015/Acta%20Ple%2011_2015%2030%20de%20setembre.pdf )

En relació a la moció “Garantia +55 anys” que presenta ERC el nostre grup municipal interpretem o volem interpretar que del que es tracta és d’una proposta de la UGT que traslladem al Ple de Cornellà i, per tant, hi ha una estructura de la Moció que no deixa de ser un trasllat del que els companys i les companyes d’UGT Catalunya estan defensant. Per tant, en aquest sentit, hi donem suport en el ben entès de què és una Moció que demana coses que per a nosaltres són raonables i de mínims. 
Campanya UGT +55
Tres reflexions que em sembla que són importants. La primera, nosaltres sempre hem defensat una pensió bàsica universal, una renta bàsica universal, una renta bàsica garantida. En aquest Ple, sense anar més lluny, al mandat passat vam portar tant la lluita de la ILP pel mínim vital com la lluita contra les retallades en rendes mínimes d’inserció, com la necessitat de tenir la renda dels quatre-cents euros, perquè la gent ens entengui, la continuïtat dels quatre-cents euros, etc... 
Per nosaltres un dels grans drames és que aquesta crisi ens ha descosit o ens ha demostrat que el sistema de prestacions públiques de l’Estat, també de Catalunya, era absolutament insuficient per fer front a les necessitats socials que hi havia. I per a nosaltres un dels elements greus centrals que no apareix és com els Governs de l’Estat, especialment els Governs del Partit Popular però també a l’últim Govern Socialista, no va ser capaç d’articular una pensió bàsica per a tothom en el moment en què la gent perdés la feina o es quedés sense feina, tingués l’edat que tingués. 
La segona és que crec que el que és evident és que la prioritat pressupostària d’aquest país, o almenys és la nostra visió, d’aquest país Catalunya, d’aquest Estat, l’Estat Espanyol, hauria de posar recursos per garantir a tothom una renda de suficiència, uns mínims ingressos per poder viure. I el mínims ingressos no són tres-cents euros ni són quatre-cents vint-i-cinc, estem com a mínim parlant del salari mínim interprofessional. 
I vull recordar que a la campanya nostra de l’any 2008, de les Generals, ja vam portar la demanda que el salari mínim interprofessional pugés a mil euros, i que no es quedés en el que és actualment. Per tant, tot i les retallades i els ajustos, molt per sota dels mil euros. 
La tercera és que creiem que aquesta Moció ha de ser aprovada però no perdem de vista que hi ha altres lluites paral·leles a aquest tema que està plantejant UGT, entre d’altres coses, la renda garantida, la renda bàsica, la renda mínima. El nostre criteri avui és la renda garantida de ciutadania, que és on podem aplegar més gent. Un debat que està al Parlament de Catalunya, però també està al Congrés dels Diputats. I que en definitiva, el que ve a dir és una cosa que diu l’Estatut de Catalunya, el retallat, el previ i el final, que la gent ha de tenir dret a una renda bàsica mínima, a una prestació bàsica mínima, ho diu l’Estatut de Catalunya, que se suposa que és una Llei -corregireu els advocats de la Sala- d’ordre principal, i que almenys nosaltres li hem de donar seguiment. 
Per tant, interpreto que igual que l’Ajuntament de Cornellà ha d’acomplir amb l’Estatut, espero que el Parlament de Catalunya, l’actual, el vell, el nou, d’una vegada per totes apliqui el que diu l’Estatut de Catalunya, que és que la gent de Catalunya hem de tenir dret a un ingrés mínim per poder sobreviure, per poder cobrir les nostres necessitats vitals. 

Comentaris