Primeres Propostes per Cornellà 2015

Us adjunto les Propostes que he enviat com cap de llista d'ICV-EUiA-L'Esquerra Plural responent a una enquesta de la revista "La Veu dels Barris" (https://www.facebook.com/laveudelsbarris )

Lluita Contra la crisi: Volem uns serveis públics basats en els Drets de la gent i volem fugir de l’assistencialisme i la caritat. La prioritat és el Rescat Social i l’Activació Econòmica. Cal seguir incrementant els recursos municipals adreçats a qui pateix la crisi garantint els mínims vitals. Reforçar i reformular els Serveis Socials Municipals, i el conjunts dels Departaments municipals que atenen a les famílies i les persones, per fer-los més útils i transparents. Hem de millorar l’atenció psicosocials de les persones i el funcionament dels Plans d’Ocupació, de l’Oficina Municipal d’Habitatge (Més lloguers socials i menys desnonaments) i dels serveis de Promoció Econòmica. Màxim suport a qui vol crear activitat econòmica i a qui pateix per mantenir-la com els comerços. Explorarem mesures per recuperar l’activitat dels locals buits situats en eixos comercials com Miranda o la Rambla, i dels polígons industrials.

Participació. Cal una Cornellà més democràtica i transparent i passar de la informació a la deliberació i la codecisió ciutadana. Volem més debat públic i una comunitat més activa i interessada on els mitjans de comunicació municipal han de tenir un paper actiu. Elaborarem de forma consensuada amb la ciutadania un Pla de Mandat Municipal, un codi ètic de bon govern municipal i de lluita contra la corrupció, un nou ROM i reglaments dels Consells municipals. Proposem la realització d’audiències públiques sobre els principals assumptes que es debatin als plens municipals (Contractes, Ordenances, Pressupost, Planejament Urbanístic o Inversions), un debat anual de l’estat de la ciutat, transformar el Consell de Ciutat en un espai de cogovern i crear el Consell Assessor d’Urbanisme.

Convivència: Volem una ciutat de drets i de deures per tothom. Cal evitar que els espais públics es degradin, cal mantenir carrers i places nets i en bon estat. Apostem per la presència de professionals de la dinamització social i la mediació en els espais i serveis públics i per ajudar a millorar la convivència veïnal. Cal relaborar o revisar els plans locals de seguretat, amb especial atenció a la violència masclista, la seguretat viària i la seguretat ciutadana. Creació d’un observatori antidiscriminació que reculli i doni suport a les denúncies per discriminació racista, homófoba o similar.

Comentaris