20 anys del Consell de les Dones de Cornellà

Us adjunto text de la intervenció de la companya Anna Caminals al passat Ple Municipal, en el que es va debatre una moció conjunta pels 30 anys del Consell de les Dones de Cornellà i pel 8 de març.


Aquest any fa vint anys de la creació del Consell de les Dones de Cornellà. Volem donar reconeixement a les dones que fa 20 anys, des de les organitzacions polítiques i sindicals d’aquell moment, van fer un gran esforç de consens per la creació d’una eina de lluita contra la desigualtat de gènere i treball en la defensa dels drets de les dones de Cornellà.
Igualment volem donar reconeixement a totes les dones de les entitats de la ciutat que hi han dedicat esforç tots aquests anys.
Però queda molta feina per fer, des del nostre grup volem i esperem que el Consell de les dones en els propers anys vagi molt més enllà en la lluita pels drets de les dones a Cornellà.
El model injust actual constata la necessitat inajornable i urgent de fundar unes noves bases d’organització social i de relacions de gènere. Incidir en les bases de l’ordre social establert.
L’equitat de gènere és encara un tema pendent, és més, les desigualtat i discriminacions envers les dones en la situació actual s’han vist incrementades.
Entenem doncs, que el Consell de les Dones de Cornellà, els propers anys haurà d’incrementar el seu esforç i dirigir-lo cap a un pla de xoc contra les desigualtats de gènere (canvi cultural, lluita contra la feminització de la pobresa, oportunitats laborals i formatives, posar el sistema públic al servei de l’equitat...)
En resum caldrà actualitzar maneres, innovar amb propostes i tenir més valentia política.

Comentaris