L’ Endeutament de l’Ajuntament es dispara.


Si heu estat tafaneres i actives a les xarxes socials aquests dies, haureu vist que el Ministeri d’hisenda ha publicat un nou llistatd’endeutament municipal.
Després de molts anys de trobar-nos que l’Ajuntament de Cornellà sortia molt ben parat de totes les classificacions sobre endeutament municipal (Van dir que érem la ciutat menys endeutada de Catalunya!) aquesta vegada hem retrocedit 600 llocs de cop, ja que hem passat de deure 10,5 milions d’euros a 92,3 milions. Malbaratament? No ben bé. Més aviat una qüestió de comptabilitat. Ara hi imputen el deute de les empreses municipals que ja no són tractades com empreses mercantils.
Ja fa anys que el nostre grup intenta explicar a tothom que una cosa era el deute de l’Ajuntament i l’altre el de les empreses municipals i en especial de PROCORNELLÀ (EMDUCSA+PRECSA) que arribava als 80 milions. De fet li hem explicat a tots els periodistes que han anat publicant articles sobre lo sanejades que estaven les nostres finances i ho hem publicat tant en els nostres blocs i webs, com al Cornellà Informa o la revista La Gotera (http://www.iniciativa.cat/cornella/publications/1242) , sense massa èxit.
Maig 2013
Novembre 2012

Ja vam advertir al PSC del seu excessiu triomfalisme en comunicar les dades sobre endeutament municipal i vam forçar que la situació de l'empresa s'abordès en els acords que hem signat en aquest mandat. La qüestió ha estat sempre evident per nosaltres. Si la majoria d’obres públiques les han fet sempre les empreses municipals (carrers, auditoris, escoles bressol, equipaments esportius, habitatges, aparcaments,...), els grans equipaments també els gestionen les empreses (Parc Esportiu, Auditori, Fira,...) i si alhora és l’empresa EMDUCSA, ara PROCORNELLÀ, la gran propietària d’edificis i solars de la ciutat, és normal que el volum econòmic gestionés l’empresa fos enorme i que l’import dels crèdits demanats també ho fos.
El PELL és un gran equipament gestionat per PROCORNELLÀ
Si aquesta gran activitat econòmica i inversora de PROCORNELLÀ la combinem amb la crisi econòmica i amb les dificultats per vendre habitatges, aparcaments i solars, i per fer econòmicament rentables els equipaments públics, ens trobem que el deute de l’empresa costa molt d’eixugar.
Tot i això cal tenir en compte dues coses. 
Primera: el Ministeri fa una mica de trampes al classificar els municipis. No és raonable classificar els municipis en funció del seu deute per habitant. Caldria haver-ho fet en virtut del nivell d’endeutament, és a dir, en funció dels ingressos que té cada municipi i de la seva capacitat de tornar els crèdits. Cornellà gestiona més de 100 milions d’euros a l’any i té capacitat per tornar uns crèdits que comencen a vèncer del 2026 en endavant.
Segona: Estem parlant d’empreses públiques que presten serveis públics necessaris a la ciutat. No podem tracta Procornellà com una empresa del sector privat i plantejar el seu desmantellament radical; acomiadaments, venta d’actius, reducció d’activitats... El patrimoni de Procornellà és patrimoni de totes i tots i no és regala, ens juguem el futur de Cornellà.
 En qualsevol cas, i per acabar, crec que el fet que l’Estat hagi fet emergir tot el deute dels sector públic municipal és una bona notícia i ens fa ser més transparents com a ciutat. Ara toca deixar-nos del triomfalisme d’altres moments i ser responsables per, entre tots i totes, trobar solucions, reduir el deute si es pot, i ajudar a qui més pateix en aquests moments

Ministeri d'Hisenda -; 
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/DeudaViva.aspx

Comentaris