Dos anys treballant des de l’Esquerra a Cornellà

El proppassat mes de Juny s’acomplien els dos primers anys del mandat municipal. Dos anys molt durs i difícils per a la majoria de persones de Cornellà. Dos anys marcats per la crisi i les retallades que afecten Cornellà, la seva gent i el seu Ajuntament.
Perquè tot i que patim una crisi estructural agreujada per la bombolla immobiliària, no negarem que, a diferència de l’Ajuntament, on ens hem centrat en propostes per ajudar les persones a trobar feina i no caure en la pobresa, la majoria de decisions que aquests dos anys han pres els governs de l’Estat (PP) i de Catalunya (CiU) ens han empitjorat la vida.
Bárcenas i Millets a banda, PP i CiU tenen la seva agenda oculta. Estan fent el contrari del que van dir que farien, però fent allò que “els poderosos” els demanen que facin: reduir els serveis públics per promoure el negoci privat i reduir la democràcia per evitar el control públic.
No podem oblidar que mentre els governs de dretes han rescatat la banca i les grans empreses, han privatitzat bens públics, han eliminat impostos o han fet amnisties pels rics, la gent treballadora hem viscut contínues agressions als nostres drets: Reformes laborals per abaratir acomiadaments, limitar la negociació col·lectiva, i reduir els drets d’atur i jubilació. Reformes fiscals i reducció d’ajuts a la família, al lloguer d’habitatges, a l’atenció a la dependència, o a la inserció social (PIRMI). Transformació de l’atenció sanitària amb privatitzacions i tancaments de centres, reducció especialistes, increment llistes d'espera, i fent créixer el copagament o el repagament (Euro per recepta,...). Atac frontal al dret a l’educació amb reduccions a les escoles bressol o de música, de les Beques des del menjador escolar a la Universitat, l‘increment de taxes o la reducció de plantilles d’educadors/es o la imposició de la reforma elitista del ministre Wert.
És clau mantenir activitats comercials com el  Mercat St Ildefons
Davant d’aquest escenari Ajuntaments com el de Cornellà i les entitats socials s'han convertit en el dic de contenció de la crisi i de l'Austeritat. La dimensió local ha guanyat de nou interès i ha demostrat que sovint alguns problemes, no tots, es poden resoldre des de la proximitat. És des de la política local i des de la comunitat que s’estan construint alternatives i que s’està posant de relleu la necessitat de governs encara més eficients, transparents, potents i àgils.

En aquesta línia ICV-EUiA de Cornellà li estem plantejant al Govern de Cornellà (PSC) un seguit de propostes d'accions i projectes de cara al pressupostos municipals 2014 i 2015;  més ajuts al comerç i la petita empresa, Plans d’Ocupació, tarificació socials dels serveis, ajuts i projectes per la infància i les famílies amb dificultats, o més suport a les persones desnonades. Un conjunt de propostes per seguir ampliant la governança i el debat públic, i sobretot per generar més oportunitats econòmiques i laborals i garantir la promoció i la cohesió social des de l’accés a l’educació, la cultura i els serveis socials de tots i totes. Propostes per seguir treballant des de l’Esquerra a Cornellà.


Comentaris