A prop teu si, però sense clientelisme.

L'Ajuntament de Cornellà ja fa unes setmanes que ha posat en funcionament el programa “ A prop teu” que en “teoria” havia d'apropar ciutadania i administració i que s'explica com “un projecte que vol facilitar el contacte de la ciutadania amb els regidors a través d’una plataforma digital”. http://nou.cornellaweb.com/es/apropteu.asp
Mirat fredament i sense aprofundir en el rerefons del projecte, “A prop teu”, és una idea necessària a Cornellà. És evident que cal apropar l'administració local, l'Ajuntament, i la seva “burocràcia” a la ciutadania, i alhora cal que la ciutadania pugui accedir amb major facilitat a una de les administracions que paga amb els seus impostos, quan tinguin un problema, una queixa o un dubte que requereixi d'una gestió o d'un aclariment administratiu.

Concentració SOS Educació davant Ajuntament
No seria just considerar que “tot” l'Ajuntament està allunyat de la realitat que viu la gent, però no podem negar que en general, des dels serveis socials i educatius als serveis d'activitats econòmiques i comercials, passant per la Policia Local o la neteja viària, els diferents departaments de l'Ajuntament de Cornellà han d'estar més orientats al treball a peu de carrer, de proximitat amb la ciutadania, i a aconseguir el benestar col·lectiu.
Qui vulgui resseguir els debats i les propostes municipals que s'han produït a Cornellà els darrers 15 anys trobarà que ICV i EUiA hem estat molt actives exigint una administració més propera i transparent. Tenir Consells de Participació, de Ciutat o d'Urbanisme, Oficines de Barri i d'Escolarització, una Web interactiva des de la que fer gestions ciutadanes o adreçar-se a “tots els regidors/es, o uns Plens on les persones i entitats puguin participar, han estat propostes nostres.
Malauradament, moltes d'aquestes propostes han estat desestimades o “adulterades” pels equips del PSC, que sempre han considerat que la gent s'ha d'adreçar als regidors de govern o a l'alcalde si volen quelcom i que ells/es ja “gestionaran” les demandes i les solucions, que per això els voten.
Evidentment tant els regidors i les regidores com l'alcalde hem de conèixer el dia a dia del que li passa a la gent de Cornellà, però no som nosaltres sols qui “resolem els seus problemes”. Qui resol els problemes que tenen solució és l'administració en el seu conjunt i sobretot les desenes de treballadors i treballadores públiques de l'Ajuntament.
I aquest és l'error de partida del programa “A prop teu”. No es tracta d'apropar els problemes i les queixes de la gent al regidors/es del PSC, es tracta que l'Administració, que els seus funcionaris, revi primer les queixes i modifiqui la seva forma de treballar per atendre millor i resoldre millor les necessitats de la gent. Per això, considero que no és ètic abusar de la presència dels càrrecs electes en la gestió administrativa i és injust amb els treballadors i les treballadores municipals ja que la majoria de qüestions es resolen o es resoldran si les persones tenen “dret” a que les seves demandes siguin resoltes.
Cal tractar a la gent com a ciutadans/es amb drets no com a clients o amics d'un equip de govern determinat, per això cal modificar substancialment el Programa “A prop teu” per garantir que passi el primer i no pugui ser considerat com un programa opac i clientelista al servei del govern de Cornellà.


Les seves quiexes a: https://seu.cornella.cat/apropteu

Comentaris