Per què el PP vol eliminar els Ajuntaments?

Avui 3 d'abril celebrem el trenta-quatre aniversari de les primeres eleccions municipals des del retorn de la democràcia. Unes eleccions que van trigar més de l'esperat però que van aconseguir atraure la participació a tots els nivells de la ciutadania; votant i implicant-se en les diverses candidatures que es presentaren el 1979. La il·lusió per construir el futur dels seus municipis des de la proximitat d'un nou govern democràtic va fer que desenes de veïns i veïnes provinents d'una societat diversa i activa fossin escollits regidors/es i alcaldes/esses.
Imatge campanya 30 anys d'Ajuntaments democràtic
A Cornellà aquell mes d'Abril de 1979 el PSUC, encapçalat per Frederic Prieto, guanyava les eleccions municipals i assumia la responsabilitat de construir aquest Ajuntament Democràtic i transformador pel que els veïns i veïnes apostaven. Regidors i regidores provinents del moviments veïnal i obrer, però també de la sanitat, el comerç, la cultura o les escoles de Cornellà van ser les persones encarregades de fer propostes innovadores i dinàmiques per posar en marxa desenes de projectes i serveis que la ciutat i la seva gent necessitava.
Els ajuntaments democràtics en general, i els governats per l'esquerra en particular, han transformat municipis mancats d’infraestructures i serveis de primera necessitat com Cornellà. Avui però la crisi serveix d’excusa als sectors conservadors i lliberals (PP+CiU) per trencar amb tots els instruments de cohesió i per tant de resistència i reivindicació. No es casualitat que ara els ajuntaments i la seva capacitat de ser referència ciutadana, siguin el nou objectiu de desmantellament, fiscalització i recentralització dels que avui ens governen.
El anteproyecto de ley de Racionalitzación y Sostenibilitad de la Administración Local (ARSAL) plantejat pel PP vol, amb l’excusa d’harmonitzar la despesa publica del mon local, reduir drets democràtics i l'accés a molts serveis a la ciutadania. Les Escoles Bressol, l'Escola de Música, el Centre d'Atenció a la Dona, el Citilab, la Fundació d'atenció a les persones dependents, TECSALSA, Procornellà, els serveis per joves, l'Oficina d'Habitatge, o els Plans d'Ocupació i les ajudes socials i moltes subvencions a entitats de Cornellà poden desaparèixer si s'aplica la proposta del PP.

http://nou.cornellaweb.com/ca/comicanysdedemocracia.asp
No ens deixem confondre amb cortines de fum de dades falses sobre les remuneracions dels regidors i alcaldes. Ni són tantes (el 80% no cobren sou) ni són tant altes. La gran majoria dels Ajuntaments de Catalunya són avui, 34 anys després, les administracions públiques més eficients de l'Estat, les que treuen millor rendiment de cada euro que gestionen i les que menys endeutament tenen.
ICV-EUiA, ens considerem hereus i hereves d'aquells PSUC del 79, i creiem encara que la democràcia es construeix principalment a peu de carrer, des de la proximitat dels Ajuntaments, la participació de la ciutadania, la col·laboració les entitats i el compromís dels electes locals en compartir les bondats i les misèries del dia a dia amb la gent, amb tota la gent. Qüestionar aquest model de democràcia local és qüestionar la mateixa arrel de la democràcia i sembla que és el que vol el PP.
Nosaltres ens oposarem a reformes estatals o catalanes que no reforcin el model local amb els recursos necessaris i convidem a la resta de forces polítiques i a la ciutadania a recuperar l'esperit del 79 i defensar els Ajuntaments perquè són de tots i totes.

Comentaris