També sentim #wertgonya


Durant la passada campanya electoral em va "rondar pel cap" un article per criticar les polítiques socials que propossàven tant CiU com PP. Un atrticle que hauria girat entorn una idea; Ens volen pobres, tontos i malalts. Finalment aquelles notes, que feien referència a com “els neolliberals i poderosos” ens volen a la gent dels barris populars, no van acabar en article, però gràcies a l'avantprojecte de llei d'educació del PP (la LOMCE de Wert ) les he recuperat en part.
L'Escola Martinet, construida per lA'juntamnet
Amb el que sabem fins ara, l’avantprojecte de llei presentat és un retrocés en la qualitat de l’educació i un atemptat a la cohesió social i a la igualtat d’oportunitats. Aquest cop Wert ataca frontalment el sistema d’immersió lingüística de Catalunya i de pasada el Dret a l'Educació.
Per què parlem només de català? No. L’aprovació de la LOMCE significaria un perillós retrocés en la qualitat de l’educació i atemptaria contra la cohesió social. Us poso un exemple d'algunes propostes més pròpies de l’etapa predemocràtica que del 2012:
  1. Defineix l’educació no com un dret si no com un factor productiu més, amb enfocaments mercantilistes d’oferta i demanda, amb una concepció reduccionista de l’educació, fragmentada en els seus continguts i amb menyspreu a disciplines fonamentals com les relacionades amb l’expressió artística i musical. Ja no calen infants creatius...
  2. Considera l’educació infantil como una etapa assistencial i no pas educativa. En aquest espai trobareu reflexions meves i d'altra gent sobre que significa l'educació infantil (0-6) per les persones O sia que als meus fills ningú els educa, només els atenen perquè jo pugui treballar! Perill! Això vol dir que si els progenitors estan a casa i poden atendre als seus fills no cal que vagin a l'escola. Tornem a que la mama ens cuida a casa fins al 6 anys i els ajuntaments no cal que oferim servei d'escola bressol perquè no cal, com a molt un aparcament de nens i nenes.
  3. Recentralitza la política educativa amb mesures com l’increment de la definició de continguts per part del govern central, limitant la capacitat de què cada territori pugui fer la definició més idònia per la seva realitat. Hem de saber la història del Regne d'Espanya, de la Mediterrània i d'Europa, no faltava més, però també la podem conèixer apropant-nos des de la pròpia història de Catalunya i la seva gent. No són plantejaments incompatible si la pedagogia va per davant dels prejudici i la ignorància ministerial.
  4. Atempta directament contra la normalització de la llengua catalana i la tasca de cohesió social que ha significat el model d’immersió lingüística al nostre país. Aquest sistema d’immersió no només ha tingut un reconeixement internacional, sinó que els resultats, després de més de 30 anys d’aplicació, són del tot satisfactoris i corroboren plenament el seu encert. A Cornellà els resultats de les proves d'Avaluació ens diuen que els nostres alumnes de 4art d'ESO tenen un millor nivell, per dècimes, de Castellà que de Català i on estan pitjor és en Matemàtiques on 1/3 part suspenen. El problema no són les llengües, són els prejudicis.
  5. Consolida la segregació d’alumnes per generes (sexes), blindant per llei els concerts amb les escoles que segreguen. A aquesta segregació ara s’afegirà la segregació per llengua, generant un escull a la cohesió social en els barris i en el conjunt del país. Per què aquesta necessitat d'aïllar als infants del seu món? Per què no eduquem als nostres fills/es en una escola el més semblant possible al que es troben pel carrer?
  6. Potencia la diferenciació entre centres educatius públics i privats concertats, tornant a potenciar una doble xarxa que allunyarà molts infants i joves de la igualtat d’oportunitats. El Servei Públic que presten tots els centres finançats amb fons públics ha de tenir un control i seguiment públic. Autonomia de centre si. Competitivitat entre centre i negoci amb l'educació no.
  7. Planteja un model adoctrinador i ideològic. Elimina l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania, potencia les creences religioses i incentiva l’elecció de l’assignatura de religió per part de l’alumnat. S’allunya d’un model integrador i respectuós basat en el laïcisme en l’espai públic que reserva les creences pròpies per a l’espai privat.
  8. Renuncia al principi d’igualtat d’oportunitats i d'atenció en la diversitat, desmuntant el model d’educació comprensiva en tota l’etapa obligatòria amb l’avançament de la diferenciació d’itineraris i la implementació de revàlides.
Com veieu aquest avantprojecte és un atac al model lingüístic de l'Escola Catalana, però no només això. A Catalunya és imprescindible que l'educació sigui en Català, però no és suficient. Cal una educació pública, inclusiva, de qualitat i en català.
Aquesta escola, aquest model educatiu, ha estat l'eina que ha permès la normalització del català i la promoció social, des de la igualtat d'oportunitats, de totes les persones. Ha estat un requisit indispensable per a la cohesió social del conjunt del poble català, i això és el que el PP i Wert es vol carregar.
En resum, una mostra més de que no cal que la gent de Cornellà ens eduquem, no vagi a ser que de cop ens sentim lliures, autònoms, i ens doni per voler promocionar-nos socialment.
Sentim #wertgonya de la proposta de Llei que ens fan des de l'Estat, i per això portarem mocions a tots els Ajuntaments. El compromís del món local en l'educació s'ha de reconèixer i mantenir, ja que és evident que l'educació ha estat i és una eina clau de millora de la vida de les viles, barris i ciutats de Catalunya. Garantir una educació pública, en català i de qualitat per tota la ciutadania incumbeix als Ajuntaments i per això ens hi volem implicar.
Cal una àmplia mobilització política, social, i de la comunitat educativa, per aturar aquest projecte que ens porta a una involució predemocràtica, i , en cas que tiri endavant el projecte de llei d'educació així, el conjunt de la societat catalana s'haurà de plantejar seriosament la insubmissió a aquesta normativa.


Comentaris