El Ple de Setembre que no us explicarà el Cornellà Informa

Anem a pams, ahir Cornellà va celebrar el seu Ple Municipal del mes de Setembre. Un Ple que havia de ser ràpid i de tràmit segons el govern però que finalment va tenir molt contingut i debat sobre la situació de Cornellà i el seu futur. Perquè, us ho cregueu o no, més enllà del que passava al Parlament, dels acords pel dret a decidir i els desacords sobre el cas Palau o les Retallades, ahir Cornellà decidia coses importants, us en destaco 4.
1. Ahir el govern de l’Ajuntament de Cornellà va acordar (amb l’abstenció d’ICV-EUiA) fer una modificació del Pressupost del 2012 de més de 5 milions d’euros per “injectar liquiditat” a l’empresa municipal PROCORNELLÀ i cobrir despeses municipals fins que arribin les subvencions compromeses per la Generalitat. No ens hem fet corresponsables d’aquesta decisió, perquè, tot i entendre que l’empresa municipal PROCORNELLÀ ha de poder pagar a proveïdors i treballadors/es, l’import de la “injecció” suposa un ajust de quasi el 10% del pressupost aprovat ara fa tot just un any.
Aquest ajust afecta a partides tant sensibles com el Servei d’Ajut a Domicili, els projectes de suport educatiu de les escoles, les ajudes per Infància i Gent Gran, o el manteniment i millora de parcs o instal·lacions esportives. No neguem que pot existir una raó de tècnica pressupostària per treure milers d’euros d’aquest tipus de partides i traspassar-les a PROCORNELLÀ, però exigim que si la ciutat els necessita aquests diners tornin al seu lloc i sobretot que en el pressupost de 2013, que aprovarem segurament durant el mes d’octubre, aquests diners estiguin disponibles per fer polítiques socials.
2. El govern va aprovar (amb el suport de CiU i PP) l’ampliació de la jornada laboral dels treballadors i les treballadores municipals a 37,5 hores setmanals i la reducció dels complements en cas de baixa (Incapacitat Temporal). Es tracta d’una mesura imposada pel govern del PP que s’afegeix a la pèrdua de la paga extra de Nadal. Hem combatut les mesures del PP tant al Congrés com al Parlament i així ho vam expressar ahir al Ple de Cornellà. Entenem que el govern municipal es veu obligat per “imperatiu legal” a aplicar les lleis i decrets de l’Estat, però creiem que caldria una mica més de bel·ligerància contra les mesures i major flexibilitat en la seva aplicació.
Cornellà no pot ser l'alumne modèlic en l'acceptació de les mesures del PP, perquè són mesures injustes i ineficaces, que envaeixen l’autonomia de cada administració i que deprimeixen més l’economia castigant a un important col·lectiu de treballadors/es gens responsables de la situació econòmica. A Cornellà els treballadors/es municipals fa molts anys que veuen com les seves retribucions es congelen o es limiten quedant-se molt lluny del que es cobra per la mateixa feina en els municipis del voltant o en d’altres administracions. La plantilla de l’Ajuntament de Cornellà mai ha estat ben pagada i part de la solidesa financera que avui té l’Ajuntament és gràcies a que treballadors i treballadores municipals han hagut d'acceptar una gran contenció salarial que només es compensava amb la reducció de la jornada laboral i d'altres millores social. Millores que el govern Rajoy ha fet miques en pocs mesos. Fent-nos més pobres no sortirem de la crisi senyor Rajoy.
3. El nou Programa d'Actuació Urbanística de Cornellà comença el seu camí. Ahir es va aprovar iniciar el procés d'informació pública d'un Programa que recull el conjunt d'actuacions urbanístiques que el govern del PSC proposa per la ciutat; Siemens, Fira, Camp Futbol Via Fèrrea-Millàs, Polígons Almeda,... Un document que recull com està el planejament urbanístic de la ciutat (ja dibuixa com queda la pastilla del Cinema Pisa i de l'ARE Ribera Salines) i cap a on pot anar. És una bona base, però l'important és si el govern està disposat a acceptar reflexions i propostes de la resta de grups, de les entitats i de la ciutadania en general. Tot hi que és una proposta que mira de servir per atraure inversió i promocionar econòmicament Cornellà, des d'ICV-EUiA vam manifestar que en aquest PAUM hi ha d'haver lloc per fer propostes per la millora de la situació comercial i de la innovació a Cornellà, per la definició d'una política social d'habitatge, per la definició via debat públic dels equipaments i zones verdes que necessita Cornellà, per la promoció de la rehabilitació de determinades zones, o per l'impuls de les energies renovables i l'aprofitament dels sostres industrials i públics. És el moment per, des del DEBAT PÚBLIC (Consells i més), definir si volem ser una “Ciutat dormitori” i “Gran Magatzem” de Barcelona o volem tenir identitat socioeconòmica pròpia.
4. I després d'Eurovegas que? Aquest podria ser el resum de la moció que va presentar el PSC i que es va aprovar amb esmenes del nostre grup, on, vista l'expectativa generada per la negociació de la Generalitat amb Sheldon Adelson i la voluntat d’inversió pública que estava disposada a fer la Generalitat i l'Estat al Baix Llobregat per portar Eurovegas, i alhora després de veure eliminats els plans d’ocupació de la generalitat, la reducció dels serveis d’orientació i suport a les persones aturades que presta el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), o l’exclusió de desenes de cornellanencs i cornellanenques de programes d’inclusió social com el PIRMI o el Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) de l’INEM, es demana a la Generalitat i a l'Estat que es mullin pel Baix i per Cornellà.
La moció eclama literalment al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat, “la cerca d’alternatives viables d’inversió públiques i privades que promoguin el desenvolupament econòmic i la promoció social, des de la concertació públic - privada, la transformació i promoció de les zones industrials, l’increment de les polítiques de Benestar Social i la promoció d’experiències com la del el Parc Agrari exemple de desenvolupament territorial sostenible i de protecció ambiental d’aquesta zona sud del Baix Llobregat, per tal de crear llocs de treball, i donar resposta a la situació d’extrema duresa i de vulnerabilitat en que viuen moltes persones i famílies, i a la vegada assentar les bases per un futur fort econòmicament però també sostenible i curós amb el medi.”
Com veieu un bon grapat de qüestions que crec justifiquen que ciutadania i mitjans de tant en tant posseu un ull en el que es fa i es debat en el nostre Ajuntament.

Comentaris