CARTA OBERTA DE LES ENTITATS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

La Plataforma Aturem Eurovegas recull signatures d'entitats de Cornellà en relació al projecte Eurovegas. Us adjunto el document per tal que les entitats que vulguin la puguin signar.

CARTA OBERTA DE LES ENTITATS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Les entitats de Cornellà signants d’aquesta declaració, davant les recents informacions periodístiques sobre el projecte “EUROVEGAS”, consistent en la construcció d’un macrocomplex de joc, oci i hotels a la zona del Delta del Llobregat que abasta els municipis de Gavà, Viladecans, el Prat, St. Boi i Cornellà,

MANIFESTEM:
· La nostra preocupació per la manca d’informació fidedigna i oficial sobre un complex que, cas de construir-se, empitjorarà radicalment les perspectives econòmiques, socials i de vida a Cornellà i a la comarca del Baix Llobregat.
· La nostra preocupació per un projecte basat en la construcció, l’especulació urbanística, econòmica i financera, un model que es troba precisament a les arrels de la profunda crisi econòmica que pateix el nostre país.
· La nostra preocupació pels impactes negatius que un megaprojecte com Eurovegas tindrà sobre les activitats locals, sobre la nostra trama urbana, la seguretat i la necessària reserva de sòl per a cobrir les necessitats de futur.
· La nostra preocupació per la destrucció del Parc Agrari i dels espais naturals del Delta de Llobregat, que causaria la instal·lació d’aquest complex en aquesta zona.
· El nostre rebuig a un projecte fonamentat en “privilegis excepcionals” que s’ofereixen al capital estranger per a dur a terme activitats d’oci i de joc, quan els emprenedors/es i empreses i comerços del nostre país estan mancats i mancades dels suports necessaris per a dur a terme activitats productives, tant agrícoles com industrials.
· La necessitat que l’Ajuntament de Cornellà informi oficialment a les entitats, i a la població en general, sobre les actuacions que està duent a terme en relació al projecte i obri un procés de participació ciutadana, mitjançant una consulta popular, perquè sigui la ciutadania qui decideixi vers la implantació d’un complex d’aquestes característiques.

Entitat/associació:


Segell de l’entitat i Signatura President/a de l’entitat/associació:

a Cornellà de Llobregat,                      de 2012

Comentaris