EUROVEGAS al Baix i a preus anticrisi.

Fa dies que em resisteixo ha fer una entrada sobre el projecte Eurovegas i la seva possible ubicació a Catalunya o a Madrid. L'opacitat de l'operació i, en conseqüència, l'elevat grau d'especulació que "adorna" el possible aterratge del macroporjecte d'en Sheldon Adelson, em fan considerar com a poc rigorosa qualsevol valoració que es pugui fer a dia d'avui, quan no sabem de forma clara ni demandes, ni projecte, ni condicions.
Ara, davant la concentració de reaccions polítiques, rumors, i alguna realitat doncs el Govern fa mesos que hi treballa, entorn la possible ubicació en determinats terrenys de determinades ciutats del Baix Llobregat i crec que és la nostra obligació intentar plantejar interrogants.
Una de les coses que he après en això de la política municipal és que qualsevol projecte que requereixi de la despesa de recursos públics requereix d'un estudi en molta profunditat per petit que sigui. Encara més, doncs, ho requereix un projecte amb una inqüestionable petjada territorial i social sense possibilitat de retorn. Quan es transforma el territori no hi ha retorn possible, m'ho heu sentit dir quan parlàvem del WTC, de l'Espanyol o del Pisa, i en el cas d'Eurovegas encara està més clar.


Pel que els diferents govern i el propi inversor van confirmant sembla clar que la proposta d'ubicar Eurovegas a terrenys del Baix Llobregat és una realitat que pot tenir un impacte social i ambiental molt considerable a la comarca. Ocupació, Economia, Oci, Consum, Relacions familiars, Convivència, Clima, Medi Natural, Agricultura, Riu,... sobre tot això i més impacta, negativa i potser possitivament, una proposta com la d'Eurovegas al Baix Llobregat es faci a Abrera, Gavà, Cornellà (si també Cornellà!), El Prat, Vildacens, Sant Boi o a vàries d'elles alhora.
Urbanitzar més de 150 hectàrees suposa a la pràctica construir una nova ciutat, destruint una part important dels espais naturals i/o el parc agrari a la zona del Delta ( Gavà, Cornellà, El Prat, Vildacens, Sant Boi )o de sòls rurals d'Abrera. Per altra banda, es planteja que aquesta "nova ciutat" tingui unes lleis diferents. Els promotors d'Eurovegas han sol.licitat canviar la normativa laboral, fiscal, sanitaria, o de jocs i espectacles, perquè aquesta ciutat atraigui un turisme massiu, que crec s'allunya de l'oferta de qualitat que la Generalitat i els Ajuntaments han impulsat en la darrera dècada, i pel qual les marques Baix Llobregat, Barcelona i Catalunya s'han promocionat internacionalment. La marca Barcelona, o la de "Costa Barcelona" que des de la Diputació estàvem impulsant, queden totalment desplaçades si el projecte d'en Adelson aterra al Baix.
Possible ubicació d'Eurovegas segons La Vanguradia del 28/02/2012
Amb el que sabem, m'atreveixo a dir que aquest projecte empresarial no aporta cap tipus de valor afegit a l'economia Catalana o Barcelonina. Considero que és molt probable que, just pel moment de crisi en el que aterra i pel tipus de projecte que és, els llocs de treballs que es podrien generar es destinarien en la seva majoria per a personal sense qualificar, precaris i amb sous molt baixos. Segurament dins dels requisits dels promotors es contempla afeblir encara més els drets dels treballadors dins d'aquest oasi del joc i sembla que molts dels nostres responsables públics li "juguen el joc". Tinc la sensació de que els inversors esperen trobar un "Mediamarket" social i legal. Un espai on les "obligacions", els costos, empresarials siguin mínims perquè "estem en crisi".
Des del punt de vista territorial, crec que la implantació d'Eurovegas seria a costa de perdre un dels terrenys més fèrtils de Catalunya, i desdibuixant el model de vida de les nostres poblacions, on els sòls agraris compleixen funcions molt diverses: econòmiques, paisatgístiques, ecològiques i de lleure.
El Baix Llobregat és una comarca que ha de prioritzar projectes empresarials que recuperin teixit productiu, tot dinamitzant els polígons industrials existents mitjançant recerca, investigació i desenvolupament en nova tecnologia. La presència de la Universitat Polítècnica de Catalunya a Castelldefels o de la indústria de l'automòbil a Martorell faciliten que el món empresarial i les administracions apostin per la creació de llocs de treball de qualitat.
Eurovegas és un model antagònic. Converteix la nostra comarca en un parc temàtic del joc, amb riscos, es faci com es faci, per la seguretat i la convivència ciutadana i atemptant contra els valors de cohesió social pels quals hem lluitat als nostres pobles i ciutats des de la recuperació de la democràcia.
Estem en crisi, necessitem ocupació, però crec que no tot val per genera-la i encara menys si és a costa del territori, les persones, els drets, els serveis públics o la convivència.
Eurovegas és la prolongació globalitzada del "totxo", és una ampliació del model que ha trinxat el territori i ens ha portat fins aquí. Si ningú em demostra el contrari #eurovegasespobresa.

Comentaris