25 ANYS D'ICV A CORNELLÀ DE LLOBREGAT


Us adjunto aquí la reflexió que ens ha fet l'Eliseo Sanabria, l'Eli, sobre els 25è aniversari d'ICV.

El 18 de febrer de 1987 naixia una “...convocatòria d'un procés de coincidència i d'unitat de les esquerres a Cornellà de Llobregat, amb la voluntat de participar en el procés a nivell de Catalunya, obert a tots els grups i les persones que consideren la participació, la solidaritat, la llibertat, el debat cultural i la creativitat, la pau, la lluita per la millora general de la qualitat de vida, la honestedat, com a punt de referència fonamentals per la renovació de la societat i pel rellançament de la nostra ciutat”. 
Naixia el grup promotor d'Iniciativa per Catalunya (IC) a Cornellà de Llobregat, com un projecte obert i pluralista amb el suport i el compromís d'alguns partits (PSUC, PCC i OCBR) i la participació de persones independents, volia ser particip de la configuració d'una alternativa unitària d'esquerres a Cornellà de Llobregat i a Catalunya, amb els eixos principals de la participació, el poder local i l'autogovern com a objectius, l'anomenada “alternativa d'esquerres, participativa i transformadora”. 
Han passat 25 anys d'aquest esdeveniment a la nostra ciutat; han passat moltes persones pel projecte; han passat molts esdeveniments i conteses electorals (locals, autonòmiques, generals i europees), però l'essència del projecte ja és una realitat consolidada a tots els nivells. 
Encarem el futur amb una situació política, econòmica i social molt dura pels treballadors/res i els més desafavorits/des, amb les retallades a l'Estat del benestar i als drets socials i laborals conquerits al llarg d'aquests 30 anys, per part de la dreta i els seus governs de CiU i del PP. Hem d'organitzar la resposta i l'alternativa. Hem de repensar i refermar els nostres postulats ideològics i polítics, acompanyats de l'anomenada esquerra social, dels nous sectors socials que s'incorporem a la política críticament i que lluitem per la defensa dels seus drets. 
El futur esta en eixamplar i arrelar el nostre projecte i espai a aquests nous companys/yes de lluita. El nostre homenatge al grup de promotors/res d'IC: F. Prieto, A. Lecha, B. Martínez, J. Nogué, R. Caminals, I. Florez, A. Gómez, M. Oya, A. Muñoz, M. José Pardo, T. Cuevas, E. Sanabria, J. Junyent, O. Romances, A. Balaguer, B. Maldonado, J. Moreno, J. Ortiz, J. Rubio, F. Orozco, J. Batlle i T. Serra. Per molts anys! Visca ICV.

Comentaris