Ara és el moment de l’educació

Segon acte sectorial de Campanya. L’Esther Martínez, l’Encarna Fernández i un servidor expliquem les propostes que en matèria d’educació portem al Programa per les eleccions municipals. Lamentablement no serà un dels temes sobre els que podrem debatre els caps de llista divendres en el Debat del Patro.
El que expliquem en l’acte es resumeix en una idea força. Ara més que mai cal que l’Ajuntament de Cornellà s’impliqui en educació. Si en algun tema l’Ajuntament no pot inhibir-se darrera de l’excusa “d’això no és competència meva” és en Educació.
L’Educació és el pilar de l’autonomia personal, de la promoció social, de la convivència i de l’accés a l’ocupació, i encara ho és més si entenem que una persona estarà educant-se al llarga de tota la seva vida. Qui pateix la manca d’educació i la manca de formació dels ciutadans i ciutadanes d’una ciutat és la cohesió social de la mateixa ciutat.
Per això cal que l’Ajuntament promogui les oportunitats educatives al llarga de tota la vida. Des dels 0 al 99, des de l’escola Bressol a la Universitat de la gent gran, el que passa als espais educatius és incumbència de l’Ajuntament i de la ciutat. Cal garantir que tothom té el màxim d’oportunitats possibles per accedir i aprofitar l’educació.
Perquè l’Ajuntament pot fer més del que fa en educació. Començant per l’espai escolar  pot ajudar a que les escoles i les escoles bressol tinguin millor aspecte i puguin oferir una educació de major qualitat, pot reforçar la promoció de les escoles públiques com fan altres Ajuntaments veïns, perquè el màxim de nens i nenes de Cornellà vagin a l’escola del seu barri, i pot participar dels processos de matriculació per, entre d’altres coses, garantir un just repartiment dels alumnes amb majors necessitats educatives. Nosaltres defensem que cal un disseny més compartit de la política educativa entre administracions, agents educatius i ciutadania, on identificar els objectius educatius de ciutat i on es coordinin de forma més eficient tots els recursos que la ciutat té. Volem recuperar l’esperit dels Projectes educatius de ciutat que ha Cornellà mai es va voler desenvolupar.
Però alhora, per fer eficients també els serveis de  l’Ajuntament, apostem per generar una gran àrea de serveis personals més potent que dirigeixi coordinadament les polítiques de serveis socials, d’ocupació, d’habitatge, de civisme i integració, de dinamització comunitària, de promoció de la lectura, de cultura, de família, amb les d’educació. Polítiques, que actualment es desenvolupen des de departaments municipals diferents amb regidors diferents per cada cas.
Implicació i diàleg en educació ha de ser una aposta estratègica de la ciutat i de l’Ajuntament encara més en temps de crisi. Necessitem esmerçar esforços en reforçar la vessant d’incorporació laboral que tot procés formatiu ha de tenir per aconseguir professionals innovadors que generin nous projectes econòmics a la ciutat o reforcin els existents. La fòrmula de Cornellà per sortir de la crisi és Educació+Formació Professional+Innovació= Nova economia= +Ocupació= -Desigulatats socials.

Comentaris