Segona setmana de Som Cornellà. Som Gavarra.


La diversitat i la congestió del barri de la Gavarra fou l’element central del taller de debat de dilluns passat a García Nieto. Tots/es els que hem viscut a Gavarra, en el meu cas 24 anys, som conscients que Gavarra són moltes gavarres. És un barri amb una identitat difosa, amb moltes diferències urbanes, i amb una diversitat social evident. Cal recordar que des de Lindavista al mercat Marsans, passant per la Plaça Catalunya, i des de Bellaterra a Travessera, passant pels pisos de Siemens i el Pisa, tot és barri Gavarra. Us enllaço un dossier amb les dades del barri perquè ho entengueu ( http://cornella.planol.info/documentacio/gavarra.pdf ). Gavarra.
Sergio Gómez i Benigno Martínez em van acompanyar

Estem parlant del segon barri en nombre d’habitants de Cornellà, més de 22.000, un barri que seria capital de comarca a mitja Catalunya si fos municipi, i que no té aquest pes dins de Cornellà.
Equipaments, mobilitat, transparència, comerç i crisi, com no, van centrar les preguntes i les reflexions de les persones que van assistir a l’acte, a les qual els hi vull agrair la presència i la confiança.
Tinc clar que cada barri no pot ser un municipi en petitet, i que Cornellà s’ha de complementar entre si. Però hi ha barris que poden acabar essent “especialistes” o centres d’interès d’un tipus d’activitat o de política. Gavarra ha de ser el centre del comerç de proximitat de Cornellà. Ha de ser el barri on les botigues aguantin la crisi i la gent de Cornellà hi anem a comprar. Té la població i els espais i carrer per ser-ho. Per això m’entristeix veure tanta persiana baixada i una certa "inactivitat” o relaxació entre els responsables del comerç i la promoció econòmica local.
En el cas de Gavarra la política de mobilitat ha d’ajudar a la política comercial. Mobilitat vol dir, transport públic, transport privat, i sobretot aparcament, el gran problema del barri després de l’atur. Els carrers estrets sempre han fet molt difícil la convivència entre cotxe i vianant, de petit recordo que podia anar de casa els meus pares a Cornellà modern fins a casa la iaia a plaça Catalunya pràcticament sense trepitjar una sola vorera perquè era impossible doncs estaven plens de cotxes. Només el carrer la Miranda  es salva d’aquesta realitat de bari apretat entre edificis i cotxes?
Veïns de Carrtera d'Esplugues planteant el futur del seu interblocs
Cal ser valents i plantejar obertament que necessitem espais on els vianants tinguin preferència i aparcament públic a tot arreu on es pugui fer. Plaça Catalunya?
Gavarra té poc sòl per ubicar equipaments, i tots els que té els té a la perifèria, a les vores del barri, excepció feta del Centre García Nieto. Les escoles públiques estan a Lindavista, amb la piscina i un IES. No té cap Pista Esportiva municipal i els altres Instituts estan als barris de Pedró o Sant Ildefons. Per això, crec que és vital que Gavarra mantingui cada pam de terreny públic que tingui, i a ser possible, que en recuperi algun, com la plaça interblocs de Carretera d’Esplugues/Costa Brava que els veïns i propietaris estan oferint.
La mateixa lògica val pel Cinema Pisa. Afectat per un planejament urbanístic que engloba els terrenys adjacents, som conscient que no es podrà mantenir l’activitat comercial de cinema, però potser és l’oportunitat per mantenir uns metres d’equipament públic; esportiu, cultural o educatiu pel barri.
Evidentment estem en crisi, i no és el millor moment per fer grans inversions, tot i que el baix endeutament de l’Ajuntament, tot i la situació d’aturada d’EMDUCSA, ho permet. Ara, si que podem parlar no? Si que podem organitzar un debat ciutadà sobre que li cal al Barri i a la ciutat i que es pot ubicar al Cinema Pisa, no? Per exemple, de veritat que no ens aniria bé una sala/auditori de 200 butaques al centre real de la ciutat?
Aquesta és la nostra voluntat per tots els temes que afecten a Gavarra i Cornellà, que a partir de mai de 2011, es parli més, hi hagi més pluralitat política, i qui decideixi ho faci comptant amb l’opinió del màxim de gent, no tancat al seu despatx de Can Vallhonrat o sopant amb 4 o 5 “empresaris” de la ciutat.
Si voleu, ens trobem dilluns a la Sala de socis del Patronat. Fem un nou taller de SOM Cornellà

Comentaris