Bolonya no és qüestió ni de sí ni de no, ni de càrregues policials

Molta gent haurà sentit parlar de Bolonya arran del desallotjament de la UB i els condemnables fets posteriors, però a la Universitat ja fa molts anys que s’en parla de Bolonya, o millor de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
Considero que aquest EEES és una molt bona oportunitat per aconseguir per aconseguir una mobilitat real i efectiva de l’alumnat i el professorat arreu d’Europa, i per tant de promoció de l’ensenyament superior. Ara, com masses coses en aquest país, pot tenir efecte negatius si no s’aplica correctament en unes Univeristats públiques precàries des de “l’antiguitat”.
Amb la implantació de l’EEES totes les carreres universitàries passaran a tenir una durada de 4 anys (a la resta d’Europa de 3 anys), amb les quals s’obtindrà un grau, que haurà de complementar-se amb un postgrau o màster d’especialització.
Amb aquesta estructura i encara que els màsters passin a tenir preu públic, resultarà més car estudiar, ja que tot i la reducció dels preus actuals d’un màster o postgrau, sempre suposarà un cost superior a un any actual de curs universitari.
Per altra banda, és necessari ser conscients que la Universitat abans del plantejament de l’aplicació l’EEES ja patia un gran dèficit econòmic. L’aplicació d’aquesta reforma suposa un canvi estructural en la docència i la infraestructura que necessita una gran quantitat d’inversió per tal de no precaritzar cap aspecte de la universitat, a més d’un augment de la quantitat de les beques per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als estudis superiors de qualsevol persona. Aquesta reforma s’exigeix una forta inversió en professorat, en infraestructures, etc.
És per tot això que des d’ICV i Joves d’Esquerra Verda anem més enllà del “No a Bolonya”. La declaració de Bolonya en sí no tindria perquè suposar un problema per a la Universitat ja que es tracta simplement d’una declaració de bones intencions, però, són clars els riscos i problemes que comporta l’aplicació de l’EEES en un context europeu, amb una clara intenció d’abocar els serveis públics al mercat.
Lluitem per una educació pública i de qualitat. No podem perdre de vista que volem una universitat perquè la gent dels barris populars de Catalunya, perquè la gent de Cornellà, perquè la gent treballadora aprengui i es promocioni. Perquè Cornellà sigui millor cal més gent a la universitat, i una universitat millor.
Aquest és el debat de fons de Bolonya, si amb la reforma es continua garantint allò de “el hijo del obrero a la univerisdad”.

Comentaris