Pel respecte i reforç a bèsties de foc i diables

ICV vam donar suport ahir a la moció presentada pel grup d’ERC sobre la propera aplicació estatal de la directiva europea (2007/23/CE) sobre els articles de pirotècnia i com aquesta podia afectar als espectacles tradicionals que fan servir pirotecnia com els balls de diables.

En aquest sentit ICV som coneixedors de la problemàtica que pot generar si les coses no es fan bé en la transposició d’aquesta directiva a la legislació espanyola. Cal saber que la transposició de la directiva és obligada de compliment, amb els ajustaments jurídics que cada estat de la UE consideri.

Així, tot i ser una moció sensiblement diferent a la que ICV estem començant a presentar en molts municipis de Catalunya hi vam donar el nostre vot favorable matissant dos elements.

En primer lloc no cal perdre de vista que per acord de la majoria d’europarlamentaris/es aquesta directiva preveu un annex amb especificitat per l’aplicació d’aquest directiva, permetent als països de la UE adaptar-la en funció dels seus festivals culturals. I oer tant, que cal que el govern central l’adapti a la realitat cultural d’Espanya i Catalunya.

En segon lloc caldria també aprofitar el debat d’aquesta directva per donar un embrenzida als balls de diables i colles de foc tant de Cornellà com del conjunt de Catalunya, sense manipular-les. ICV de Cornellà volem manifestar i reiterar el nostre ple suport a les manifestacions de cultura popular i de caire creatiu, des de la perspectiva de defensa del nostre patrimoni i del seu rol en la inclusió social. En aquest sentit volem destacar que en especial creiem que els balls de diables i les colles de Foc de Cornellà juguen aquest paper de difusió i cohesió social a la nostra ciutat, i per tant poden comptar amb el nostre suport en aquest tema.

Comentaris